วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มหาวิทยาลัยสยาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงนามแสดงความรำลึกถึง อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบัน อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งครบรอบในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://memorial.siamtechno.ac.th
ระหว่างวันที่ 11 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564