วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) ขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) มหาวิทยาลัยสยาม และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ลงนามแสดงความรำลึกถึง อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เนื่องในโอกาสวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบัน อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ประจำปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งครบรอบในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://memorial.siamtechno.ac.th
ระหว่างวันที่ 11 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 65 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
26 ตุลาคม 2021By
เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
รัยสมัครนักศึกษาใหม่ SiamTech 65
30 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ
10 สิงหาคม 2021By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By

SIAMTECH STORY

Digital Gen is Now
1 ตุลาคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !