หน้าแรก > SIAMTECH STORY

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อ่านเพิ่ม

เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช

ว้าว ! นักศึกษาสยามเทค จะได้พบกับมิติใหม่ กับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย กับโค๊ชแถวหน้าของสยามเทค
อ่านเพิ่ม

Design Thinking @SIAMTECH

คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO of AHEAD ASIA – “สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนที่หลากหลาย”
อ่านเพิ่ม