หน้าแรก > SIAMTECH STORY

SIAMTECH STORY

การปรับ Mindset ปลุก passtion เพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพ

ดีป้า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดตัวศูนย์ I AM Digital เสริมแกร่งดิจิทัล สร้างกำลังคนในระดับอาชีวะศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิด “ศูนย...
อ่านเพิ่ม

ภาพบรรยากาศ : การบันทึกข้อตกลง เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM)

ดีป้า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดตัวศูนย์ I AM Digital เสริมแกร่งดิจิทัล สร้างกำลังคนในระดับอาชีวะศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิด “ศูนย...
อ่านเพิ่ม

Digital Gen is Now

ดีป้า ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดตัวศูนย์ I AM Digital เสริมแกร่งดิจิทัล สร้างกำลังคนในระดับอาชีวะศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เปิด “ศูนย...
อ่านเพิ่ม

เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช

ว้าว ! นักศึกษาสยามเทค จะได้พบกับมิติใหม่ กับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย กับโค๊ชแถวหน้าของสยามเทค
อ่านเพิ่ม

Design Thinking @SIAMTECH

คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ CEO of AHEAD ASIA – “สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนที่หลากหลาย”
อ่านเพิ่ม