อบรมบุคลากร เรื่อง "การปรับ Mindset ปลุก passtion เพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพ"

         ด้วย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับ Mindset ปลุก passion เพื่อความสำเร็จในสายอาชีพ (เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ) ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณลาน Exhibtion ศูนย์ I AM Digital ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำ การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ

HIGHLIGHT

Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
3 มีนาคม 2023By
Siamtech #Dek66
10 มกราคม 2023By
Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
5 มกราคม 2023By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 5
25 มีนาคม 2023By
#ทุนเรียนดี สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียน ปวช. – ปวส. (รอบปกติ)
7 มีนาคม 2023By
สยามเทค ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
4 พฤศจิกายน 2022By

SIAMTECH STORY

ประชุมความร่วมมือผลักดันการการเสริมสร้างโอกาสมีงานทำ ผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform
15 กันยายน 2023By
World Bank’s Education Global Practice Team พร้อมกับ ทีมงาน Education Equity Fund (EEF)
8 กันยายน 2023By
ภาพบรรยากาศ : การบันทึกข้อตกลง เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM)
25 ตุลาคม 2022By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !