สานฝันวัยมันส์ ก้าวสู่งานช่างมืออาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

เรียนช่างต้องเรียนที่ สยามเทค

สถาบันการศึกษาระดับปวช. ปวส. ที่มุ่งเน้นเรื่องการศึกษา บุคลากรในการสอน พร้อมอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะเรื่องของงานช่าง ไม่ว่าจะเป็น ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ที่เราเน้นเป็นพิเศษเพราะมีความสำคัญในด้านการทำงานการฝึกทักษะ และคำนึงถึงความต้องการคนที่มีฝีมือระดับมืออาชีพ ในตลาดแรงงานไทย เรียกได้ว่าเรียนจบพบงาน เรียนจบหลักสูตรแล้วมีงานทำแน่นอน พร้อมทำงานได้เลย เรายินดีเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เราสานต่อความฝันสานต่อชีวิตในการเรียนสายอาชีพต่างๆ ให้คุณ

  • จบแล้วมีงานทำแน่นอน
  • ได้ฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ
  • ได้รับทุนรับการศึกษา
  • มีสิทธิ์กู้เงินกองทุน กยศ. / กรอ.
  • สามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม

หลักสูตรช่างของสยามเทค

หลักสูตรช่างของสยามเทค

บรรยากาศการเรียน

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2020By
นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
15 กันยายน 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !