จัดพิธีเทิดพระเกียรติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) จัดพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา “แม่ในดวงใจลูก” และมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นให้กับคุณแม่ของนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒