นักศึกษาเทียบโอน

การศึกษาต่อ

1. สมัครเข้าศึกษาต่อและเทียบโอนไปมหาวิทยาลัยต่างๆได้
2.สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
3.ผู้ที่ศึกษาจบระดับปวช. สามารถศึกษาต่อเนื่องระดับ ปวส. ได้
4 ผู้ที่ศึกษาจบในระดับปวส. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี หรือเทียบโอนได้

HIGHLIGHT

เรียน ปวส. เรียนวันอาทิตย์ “วันเดียว”
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ – 31 พ.ค. นี้เท่านั้น
30 กันยายน 2020By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนผ่านระบบ Online
29 กันยายน 2020By

NEWS UPDATED

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ
21 มกราคม 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !