#SiamTechDek63 เปิดรับนักศึกษาใหม่

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์  คลิก!
 • สมัครโดยตรง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ณ อาคาร 12 ชั้น 3
  เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 16.00 น.
 • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  โทร. 02-8640358
  หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

 • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัครนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่ายนักศึกษาภาพสี หน้าตรง ไม่สวมแว่น ขนาด1.5 นิ้ว 1 รูป
 • สําเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือสําเนาแสดงผลการเรียน (รบ.) 2 ฉบับ
 • บัตรประชาชนของนักศึกษา ตัวจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
 • สําเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา 1 ฉบับ

การสมัครนักศึกษาใหม่

 • สมัครออนไลน์ คลิก!
 • สมัครโดยตรงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
  *หมายเหตุ : เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. 16.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม : 02 864 0358

HIGHLIGHT

Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
3 มีนาคม 2023By
Siamtech #Dek66
10 มกราคม 2023By
Siamtech66 สมัครเรียนได้แล้ววันนี้
5 มกราคม 2023By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 5
25 มีนาคม 2023By
#ทุนเรียนดี สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียน ปวช. – ปวส. (รอบปกติ)
7 มีนาคม 2023By
สยามเทค ประกาศรับ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
4 พฤศจิกายน 2022By

SIAMTECH STORY

ประชุมความร่วมมือผลักดันการการเสริมสร้างโอกาสมีงานทำ ผ่าน E-Workforce Ecosystem Platform
15 กันยายน 2023By
World Bank’s Education Global Practice Team พร้อมกับ ทีมงาน Education Equity Fund (EEF)
8 กันยายน 2023By
การปรับ Mindset ปลุก passtion เพื่อความสำเร็จ ในสายอาชีพ
26 ตุลาคม 2022By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !