รีบเก็บกระเป๋าย้ายเข้าบ้านสยามเทคกัน #ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิ.ย. 65

Siam Technological College (SiamTech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

สยามเทคเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส.  ปีการศึกษา 2565
ผ่านระบบ Online และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านระบบ

ช่องทางการสมัคร

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

  • ระดับปวช. – จบการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
  • ระดับปวส.- จบการศึกษา ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า