ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ สบายกระเป๋า สูงสุด 3 งวด

Siam Technological College (SiamTech)

สยามเทค ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้ !

หายห่วงเรื่องค่าเล่าเรียน เบาใจสบายกระเป๋า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
Siam Technological College (SiamTech) มอบสิทธิพิเศษเพื่อการศึกษา
แบ่งจ่ายค่าเทอมได้ 3 งวด ! ครอบคลุมทั้งระดับปวช. ปวส. และรอบวันอาทิตย์
โดยเริ่มต้นงวดแรกเพียง 3000 บาทเท่านั้น ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าเทอม
เพิ่มเติมคือสมัครเรียนวันนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-8640358 หรือ Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวช.

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวส.

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การแบ่งจ่ายค่าเทอม ระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ และทวิภาคี

*นักศึกษาสามารถดำเนินการทำข้อตกลงกับทางวิทยาลัยเองได้
**เงื่อนไขเป็นไปตามทางวิทยาลัยฯกำหนด

การชำระเงิน

1. ชำระผ่าน Bank Applications ได้ทุกธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
3. ชำระเงินสด ที่แผนการเงินและบัญชีของวิทยาลัย