หน้าแรก > NEWS UPDATE

NEWS UPDATE

เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
อ่านเพิ่ม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
อ่านเพิ่ม

นักศึกษากองทุน กสศ. สยามเทค จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 1 - 3 กันยายน 2563 08.30 - 13.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 10 ชั้น 1
อ่านเพิ่ม

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 1 - 3 กันยายน 2563 08.30 - 13.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) อาคาร 10 ชั้น 1
อ่านเพิ่ม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่ม

รับสมัครเรียนวิชาทหารและการรายงานขึ้นชั้นปี

สอบถามรายละเอียด อ.ว่าที่ ร.ต.จารุบุตร ทะสุวรรณ โทร 0847215154 , 0-2684-0358-61 ต่อ 2008
อ่านเพิ่ม

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ

สอบถามเพิ่มเติม www.siamtech.ac.th FB: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) โทร. 02-864-0385
อ่านเพิ่ม

SiamTech Dek 63 มอบตัวเลื่อนชั้นปี

รายละเอียด วันมอบตัวนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านเพิ่ม

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน วันที่ 20-21 มีนาคม 63 นักศึกษารอบปกติ วันที่ 20-22 มีนาคม 63 นักศึกษารอบสมทบ(วันอาทิตย์)
อ่านเพิ่ม