เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากท่านประสงค์ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการโปรดสแกน QR Code หรือ link ที่แนบมา https://line.me/R/ti/g/4nMR7XiCrp เพื่อรับบริการแผนกทะเบียนและธุรการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปลอดภัย และยินดีให้บริการ
ขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้
นางอุบลศรี อ่อนพลี
หัวหน้าแผนกทะเบียนและธุรการ