เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีความความประสงค์ ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการ

เนื่องด้วยสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากท่านประสงค์ติดต่อสอบถาม/ขอรับบริการ ต่างๆ จากแผนกทะเบียนและธุรการโปรดสแกน QR Code หรือ link ที่แนบมา https://line.me/R/ti/g/4nMR7XiCrp เพื่อรับบริการแผนกทะเบียนและธุรการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะปลอดภัย และยินดีให้บริการ
ขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้
นางอุบลศรี อ่อนพลี
หัวหน้าแผนกทะเบียนและธุรการ

HIGHLIGHT

SiamTech Dek 64 สมัครเรียน รอบวันอาทิตย์ ได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
SiamTech Dek 64 สมัครเรียนได้แล้วตั้งบัดนี้ – 31 พ.ค. 64
6 พฤษภาคม 2021By
ทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
16 มีนาคม 2021By

NEWS UPDATED

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน กสศ. รุ่นที่ 3
30 เมษายน 2021By
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์,ประเภทวิชาพิมพ์ดีด ปีการศึกษา 2563
4 กุมภาพันธ์ 2021By
เลื่อนการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
22 ธันวาคม 2020By

SIAMTECH STORY

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ
23 มกราคม 2020By
เปลี่ยนครูให้เป็นโค๊ช
23 มกราคม 2020By
Design Thinking @SIAMTECH
23 มกราคม 2020By

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !