ภาพบรรยากาศ : การบันทึกข้อตกลง เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM)

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าผลักดันศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้เครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีคุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์เป็นตัวแทน และคุณณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ depa เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งมอบรถยนต์ไฟฟ้า ORA จำนวน 1 คันสำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีคุณจอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) เป็นผู้รับมอบ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสานต่อภารกิจของ GWM ที่มุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) พร้อมดูแลและเติบโตเคียงข้างสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ