สยามเทค เดินทางง่าย สะดวก สบาย

รถประจำทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัย

รถประจำทางธรรมดา สาย 42, 57, 68, 80, 91, 91, 108, 146, 175
รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.80, ปอ.91, ปอ.157, 542, ปอ.509, ปอ.171
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เปิดให้บริการ ปี 2563 สถานีจรัญสนิทวงศ์13